Baby Center Интернет продавница
0

Услови за работа на онлајн продавницата Baby Center

Условите за работа на Интернет продавницата Baby Center се составуваат во согласност со важечкото законодавство за заштита на потрошувачите, важечкото законодавство за електронска трговија, важечкото законодавство за заштита на личните податоци и препораките.

Со Интернет продавницата Baby Center раководи компанијата Аполло мк дооел, Бул. Киро Глигоров 13, 1000, Скопје.

Регистрација

Купување во онлајн продавницата Baby Center е можно со или без регистрација. Пријавувањето може да го направат постојните или новите членови на клубот Baby Center, а исто така е можно да се регистрираат без да се зачленат во клубот. Регистрацијата дозволува користење на услугата Мој профил, каде што корисниците управуваат со нивните податоци и канали за известување, а исто така им овозможува на членовите на клубот Baby Center да го прегледаат статусот на бонусот.

Лични податоци

Baby Center ги собира и обработува следниве лични податоци: презиме и име, адреса и број, место, земја, телефонски број, корисничко име (адреса на е-пошта) и лозинка.

Обработка и складирање на податоци

Со дадената согласност, корисникот му дозволува на Baby Center, како управител на собирање лични податоци, да ги обработува собраните лични податоци заради обработка и извршување нарачки преку Интернет, набавки, решавање на какви било проблеми пред и по купување преку Интернет Baby Center исто така ги користи добиените податоци за примероци, испитувања и обработка на статистички податоци, за утврдување на употреба на производи, прилагодување на понудата и сегментација, за истражување на пазарот, информирање за понудите, новостите и поволностите, за испраќање е-вести и друг рекламен материјал од Baby Center.

Baby Center може да ги обработи добиените податоци за свои потреби до приговор или одземање на согласност со барање за отстранување на личните податоци од базата на податоци, во спротивно само онолку колку што е строго потребно за да се постигне целта за која се собрани податоците. За време на управувањето со личните податоци, поединецот има можност да ги прегледа и ажурира податоците во корисничката сметка.

Индивидуални права

Корисникот на онлајн продавницата може во секое време да побара од контролорот за лични податоци да престане да ги обработува горенаведените податоци. Поединецот исто така може да бара контролорот да ги исполни следниве права:

 • увид во лични податоци,
 • корекција на неточни лични податоци,
 • ограничувања за обработка,
 • бришење,
 • договори,
 • автоматско донесување одлуки, како и водење на профил.

Индивидуалното барање за исполнување на правата се разгледува индивидуално, а управителот испраќа одговор до поединецот со објаснувања во законски соодветниот рок.

Можете да контактирате со овластеното лице за заштита на личните податоци на dpo@babycenter.mk. Валидност на општите услови: од 1 октомври 2019 година до промената или откажувањето.

Доколку поединецот не се согласува со информациите за обработка на лични податоци и образложението добиено од онлајн продавницата Baby Center или овластеното лице за заштита на личните податоци или е надминат законски соодветниот рок за одговор, тој може да поднесе тужба до надзорниот орган.

Можете да прочитате повеќе за заштитата на личните податоци во Изјавата за приватност.

Известување

Корисникот исто така може да се претплати за да добива е-новости и да се откаже од нив во секое време преку емаил или со испраќање на претплатата на е-пошта info@babycenter.mk

Испорака

Испораката е бесплатна за набавки над 1500 MKD и повеќе. За набавки до 1500 MKD, трошоците за испорака се 150 MKD. Трошоците за испорака се вклучени во набавната цена како посебна ставка.

Времето на испорака на производите е наведено веднаш до секој одделен производ и обично е од 2 до 4 или од 3 до 5 работни дена од нарачката или од уплатата на про-фактурата, за производите на залиха кај добавувачот. По исклучок, може да се случи нарачаниот производ да не е повеќе на залиха. Во таков случај, ние ќе го известиме клиентот најдоцна во рок од 3 работни дена од приемот на вашата нарачка. Исто така има можност за пред-нарачка на производ кој го нема на залиха во договор со нашиот тим.

Имате можност да ја подигнете вашата нарачка во нашата продавница Baby Center на ул. Лондонска 4а, Комплекс Биси. При извршување на нарачката во коментар наведете дека сакате да ја подигнете од нашата продавница, ќе добиете информации преку е-пошта за тоа кога можете да ја подигнете вашата нарачка. Услугата е бесплатна за нарачки во вредност од 1500 MKD и повеќе. За нарачки до 1500 MKD, доставата е 150 MKD.

Нарачка и достапност на производите

Во случај нарачаните производи да не се на залиха и / или нема да биде достапна, ние ќе ве известиме не подоцна од 3 дена по поставувањето на нарачката. Во случај на претплата за производ што нема да биде достапен, ние исто така ќе ги вратиме парите или ќе направиме замена доколку има интерес за друг производ.

Плаќање

Достапно:  кредитни и дебитни картички, готовина при испорака.
Кредитни и дебитни картички преку Интернет:
Клиентите можат да плаќаат со кредитни картички MasterCard и Visa и платежна картичка Maestro. Преносот на податоци се користи во шифриран режим, така што информациите за кредитната картичка се заштитени.
Пари:
Плаќањето во готово се врши по приемот на стоката. Овој начин на плаќање не е достапен за земање нарачка преку Интернет од продавницата.
Процена:
При поставување на нарачка се креира про-фактура. Документот содржи број на трансакциска сметка и референтен број. Клиентот плаќа според профилната фактура на трансакциската сметка на Baby Center (по уплата, клиентот може да го потврди ова преку е-пошта internet.prodavnica@babycenter.mk.
Некои банки бараат внесување на дополнителни „нули“ ( пр. 00 пред дадената референца).

Валидност на понудата

При купување, цените важат во моментот на потврда на нарачката. Сите цени се со вклучено ДДВ. Цените може да се променат до претходно известување. Цените важат само за набавки на онлајн продавницата Baby Center и може да се разликуваат од редовните цени. Го задржуваме правото да ги менуваме техничките описи и конфигурации без претходно известување.

Објаснување на придобивките од цената:

 • КЛУБ БОНУС - Вредноста на попустот што се додава на картичката на клубот Baby Center.
 • СПЕЦИЈАЛНА ЦЕНА - Цената што ја плаќа секој купувач. Во случај предметот да нема посебна цена, купувачот ја плаќа редовната цена.
 • ОНЛАЈН ПРОДАЖБА - за производи обележани со иконата „Интернет акција“, бонусот на картичката, специјална цена, попуст, вредност со попуст важат само за набавки во онлајн продавницата.

Повлекување на договорот

Потрошувачот има право да се повлече од договор за далечина, односно од набавка преку Интернет, во рок од 14 дена без да наведе причини.

Периодот на враќање истекува 14 дена од денот кога потрошувачот стекнува физичко владение на стоката или е стекнат наместо потрошувачот од трето лице освен превозникот и утврдено за оваа намена од потрошувачот или, во случај на делумна испорака на одделни парчиња стока од една нарачка. денот на кој потрошувачот стекнува физичко владение на последното парче стока или е стекнато во име на потрошувачот од трето лице освен превозникот и назначено за таа цел од потрошувачот. Погледнете ја содржината за повеќе информации.

Вистинска грешка

Грешката е реална:

 • ако производот нема карактеристики потребни за негова нормална употреба или за пласман;
 • ако производот нема карактеристики потребни за специфична употреба за која купувачот го купува, но што му бил познат на продавачот или требало да му биде познат;
 • ако производот нема карактеристики и карактеристики што биле експлицитно или премолчени договорени или пропишани;
 • доколку понудувачот доставил производ што не одговара на примерокот или моделот, освен ако примерокот или моделот не бил прикажан само за известување.

Соодветноста на производот за нормална употреба се проценува во светло на нормална стока од ист вид и земајќи ги предвид изјавите на сите продавачи за карактеристиките на стоките направени од продавачот или производителот, особено преку рекламирање, презентација на производ или индикации на самата стока. Погледнете ја содржината за повеќе информации.

Поплаки

iBaby Center е во согласност со важечките закони за заштита на потрошувачите. Baby Center вложува максимални напори да воспостави ефикасен систем за решавање поплаки. Жалбата може да се достави преку емаил info@babycenter.mk или во писмена форма на адресата на продавачот: Baby Center, Лондонска 4а, 1000 Скопје. Постапката за жалба е доверлива. Продавачот ќе се потруди сите спорови да ги реши спогодбено. Доколку не се постигне спогодбено решение за спорот, судот на местото на регистрираното седиште на понудувачот има надлежност да ги решава сите спорови помеѓу продавачот и купувачот.

Вонсудско решавање на потрошувачки спорови

Во согласност со законските норми на Аполло мк Дооел(Baby Center). не признава ниту еден давател на вонсудско решавање на потрошувачки спорови како надлежен за решавање на потрошувачки спорови што може да биде инициран од потрошувачот во согласност со Законот за вонсудско решавање на потрошувачки спорови.

Аполло мк Дооел(Baby Center), кој како снабдувач на стоки и услуги овозможува трговија преку Интернет на територијата на Република С. Македонија, објавува електронска врска до платформата за решавање на спорови за потрошувачи преку Интернет (СРПС) на својата веб-страница. Платформата е достапна за потрошувачите преку Интернет на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

Таа регулатива произлегува од Законот за вонсудско решавање на потрошувачки спорови, регулатива (ЕУ) бр. Регулатива (ЕЗ) бр. 524/2013 на Европскиот парламент и на Советот за онлајн решавање на потрошувачки спорови и изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2016/2004 и Директива 2009/22 / ЕЗ.

Архивирање на договори

Склучениот договор помеѓу клиентот и продавачот е архивиран на адресата Baby Center интернет продавница, Лондонска 4а, Скопје. Договорите и копиите на фактурите се архивираат во седиштето на компанијата. Купувачот може да набави копија со барање на е-пошта internet.prodavnica@babycenter.mk

Испраќачот може во секое време да ги промени условите за користење, доколку се бара да биде од техничка, трговска или правна природа, или причини што се јавни. Било какви измени претходно ќе бидат јавно достапни на www.bubamara.mk или на друг начин ќе бидат достапни за јавноста. Во случај корисникот да не ги прифати променетите услови на услугата, давателот на услугата може да му одбие пристап до услугата. Испраќачот ќе ги извести корисниците за сите измени и новости на сите места каде што се објавени Општите услови за електронски промотивни пораки. Услугата е достапна на македонски јазик. Општите услови за електронски промотивни пораки се напишани на македонски јазик.

Аполло МК ДООЕЛ - Подружница Baby Center , јули 2021 година.