Baby Center Интернет продавница
0

Лични податоци

   главна адреса на компанијата
   Бул. Киро Глигоров бр.13, 1000 Скопје
   адреса на менаџментот/продавницата
   ул. Лондонска 4а, 1000 Скопје
  тел: +389 2 512 4501
  емаил: info@babycenter.mk
  Компанијата е регистирирана во централниот регистар на Република Македонија:
  Банкарска сметка
    
  • НЛБ 210065778570110
  • КБ    300000003073093
  • ЕМБС 6577857
  • ЕДБ 4043010504347
  • паричен влог 50,000еур
  Контакт за деловни партнери
  Ако Вие сте компанија која произведува или увезува квалитетни производи за деца и сакате да работите со нас, Ве молиме испратете ни опис на Вашата компанија на емаил info@babycenter.mk и презентирајте ги можностите за соработка.