Baby Center Интернет продавница
0

Офицер за заштита на личните податоци

За сите информации и прашања поврзани со заштитата на Вашите лични податоци, контактирајте го нашиот Офицер за заштита на личните податоци:

Павлина Митиќ

Тел.: 02 5214 717

Електронска пошта: uprava@apollomk.mk